Events

Europa Nostra Belgium

In augustus 1988 werd op verzoek van Hans de Koster, vooraanstaand Nederlands politicus en toenmalig Voorzitter van Europa Nostra, de organisatie ‘Belgica Nostra’ boven de doopvont gehouden, met als doelstelling het ijveren voor de bescherming en de herwaardering van het architecturaal en natuurlijk erfgoed van België.

In de loop der jaren kwam daar nog een andere belangrijke doelstelling bij, namelijk het ondersteunen van het beleid en de activiteiten van Europa Nostra in België, wat in 1995 concreet tot uiting kwam in de naamsverandering van ‘Belgica Nostra’ naar ‘Europa Nostra Belgium‘.

logo_EUROPA-NOSTRA-AWARDS-300x300

Vandaag is Europa Nostra Belgium de volwaardige vertegenwoordiging in België van Europa Nostra, de pan-Europese federatie voor cultureel erfgoed, die als doelstellingen heeft: het bevorderen van hoge kwali- teitsnormen op het vlak van erfgoedbehoud, architectuur, stads- en plattelandsplanning, en het pleiten voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze stedelijke en landelijke omgeving, zowel natuurlijk als architecturaal.

Europa Nostra Belgium fungeert ook als nationaal platform dat Belgische erfgoedorganisaties de mogelijkheid biedt ervaringen en ideeën uit te wisselen, gemeenschappelijke standpunten in te nemen, en gezamenlijk actie te ondernemen. Verder streeft Europa Nostra Belgium ernaar het grote publiek, in het bijzonder de jongeren, te sensibiliseren voor het belang van het behoud en de herwaardering van ons erfgoed.

7 Most Endangered Programme 2022

Het Recolettenklooster in Nijvel genomineerd voor de shortlist
van de 12 meest bedreigde erfgoedsites in Europa

De definitieve lijst van 7 meest bedreigde erfgoedsites in Europa wordt in het voorjaar 2022 bekend
gemaakt.

PERSMEDEDELING

#7MostEndangered

European Heritage Awards Winners 2021

Gare Maritime

2021 - WINNER Category Conservation | Belgium | Brussels