Leden

Europa Nostra is een overkoepelend netwerk van erfgoedorganisaties, groot en klein, actief op locaal, regionaal, nationaal of Europees niveau. Het wordt vandaag beschouwd als de spreekbuis van de omvangrijke erfgoedbeweging binnen de Europese samenleving, en treedt op als vertegenwoordiger bij internationale instanties, met name de Europese Unie, de Raad van Europa en UNESCO.

Het Europa Nostra netwerk bestaat uit 250 lidorganisaties (NGO’s), 210 geassocieerde leden en 1.500 individuele leden uit 53 landen, waarvan 45 in Europa. Via haar leden vertegenwoordigt Europa Nostra miljoenen Europese burgers die zich op professionele of vrijwillige basis inzetten voor het behoud van het Europese cultureel erfgoed. De kracht van ons netwerk schuilt dan ook in een gezamenlijke passie voor erfgoed.

In België tellen Europa Nostra Belgium en EuropaNostra meer dan 30 Lidorganisaties en Geassocieerde Leden, en rond 250 Individuele Leden. Voor al deze leden vervult Europa Nostra Belgium de rol van nationaal platform: via haar talrijke activiteiten faciliteert Europa Nostra Belgium de wederzijdse kennismaking en biedt de mogelijkheid ervaringen en ideeën uit te wisselen, gemeenschappelijke standpunten in te nemen, en gezamenlijk actie te ondernemen.

 

Europa Nostra Belgium in 2021

Lied-Organisaties

 1. Belgian Historic Vehicle Association BHVA
 2. Bruxelles Fabriques
 3. European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage E-FAITH
 4. European Landowners’ Organisation
 5. Foundation for the Urban Environment (FFUE)
 6. Herita
 7. Het Convent – The Convent
 8. Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van Belgie – The Royal Historic Houses Association of Belgium
 9. Kunstwijk vzw – Quartier des Arts asbl – Art Neighborhood
 10. Musée Horta – Horta Museum
 11. Natuurpunt Beheer
 12. PARCUM
 13. Raymond Lemaire International Center For Conservation – KU Leuven
 14. Vereniging Jean van Caloen vzw – Jean van  Caloen Association
 15. VZW Kempens Landschap

Geassocieerde Leden

 1. Abbaye de la Ramée
 2. Abdijmuseum Ten Duinen
 3. Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région Wallonne – Royal Commision for Monuments, Sites and Excavations
 4. Erfgoed & Visie bvba
 5. Institute for Erasmus Peace Solutions
 6. International Platform for Art Research and Conservation (IPARC)
 7. KU Leuven
 8. Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale – Ministry of the Brussels-Capital Region
 9. Provincie Antwerpen – Antwerp Province
 10. Provincie Limburg
 11. Provincie Oost-Vlaanderen – East-Flanders Province
 12. Provincie Vlaams-Brabant – Flemish-Brabant Province
 13. Roosendael ASBL
 14. Stad Antwerpen – Antwerp Municipality
 15. Stad Brugge – Brugge Municipality
 16. Stad Mechelen – Mechelen Municipality