2019 – VVIA -Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

VVIA -Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie winaar van de prestigieuze Europese Erfgoedprijs / Europa Nostra Prijs 2019. VVIA werd geselecteerd in de categorie ‘dedicated service’ – die de inzet van verenigingen en personen honoreert.

The Jury appreciated the relentless efforts of the organisation to protect a strand of heritage whose survival and sustainable restoration is not self-evident. They highlighted that, “Industrial heritage has long been an especially endangered part of the cultural heritage family, costly to preserve and in need of continuous maintenance. In addition, the vast scope of the concept, including mills, mines, ships and factories among others, has posed a great challenge to those individuals and organisations that wish to preserve it for future generations. Despite these and other complications, the Flemish Association for Industrial Archaeology has time and time again stood at the frontline to protect those sites and monuments that faced destruction, often without much needed financial aid.

VVIA  toont al 40 jaar zijn uitzonderlijke vrijwillige inzet voor industrieel erfgoed. De organisatie heeft een opmerkelijke impact gehad door haar inzet voor bottom-up professionele capaciteitsopbouw, intelligent lobbyen en gericht activisme. Via haar leden, die verschillende disciplines vertegenwoordigen, heeft VVIA vele nieuwe ideeën ontwikkeld en gepromoot voor het behoud en de interpretatie van industrieel erfgoed in Vlaanderen – wat de samenwerking en de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen lokale initiatieven en met collega’s uit andere Europese landen.

www.industrieelerfgoed.be