2019 – Van Eyck Research

VERONA: Van Eyck Research in OpeN Access, Belgium

Het VERONA-project van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), faciliteert nieuw, wereldwijd onderzoek naar de schilderijen van Jan van Eyck (ca. 1390-1441) en zijn atelier door hoogwaardige, gestandaardiseerde technische afbeeldingen van de schilderijen online in open access beschikbaar te stellen. 

De documentatie wordt in januari 2018 gepubliceerd op een speciaal ontworpen website (closertovaneyck.kikirpa.be).

The Jury stated that: “The VERONA project was part of a real European cooperation between the various museums, bringing together the owners of Van Eyck’s works scattered all over Europe. The standardised system, developed for high-quality photography, and the digitisation of the image bank allow for a European interaction of research on Flemish primitives.”